EKOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ KALŮ
ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD
BIOLOGICKOU DEGRADACÍ

ŘEŠENÍ PRO ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD


Společnost LIGNOKAL Technology s.r.o. přináší unikátní řešení na ekologické zpracování kalů čističek odpadních vod biologickou degradací a jeho přeměnou na:

  • Biologický plyn
  • Certifikovaný biologický odpad
  • Čistou vodu

Hlavním účelem technologie je snížení produkce stabilizovaného kalu minimálně o 50%. Zároveň pak zvýšení využitelnosti odpadů ČOV pro výrobu bioplynu za anaerobních podmínek. Enzymatická úprava zvyšuje anaerobní rozložitelnost, zvyšuje produkci bioplynu a obsah methanu v bioplynu a snižuje množství zbytkových odpadních látek. Ekonomicky atraktivní je pak změna kategorizace kalu z odpadu na výrobek.

Použitím naší technologie se snižuje množství zbytkových organických látek o 60 až 80%. Zároveň se zvýší produkce bioplynu z kalů ČOV až o 40%, obsah methanu ve vyrobeném bioplynu se zvýší až o 25%. Množství zbytkových organických látek se snižuje o 60 až 80%

parallax background

LIGNO KAL

Enzym LIGNO KAL pracuje v širokém rozmezí pH 3 až 12 a je aktivní i při vysokých teplotách až do 90°C. Enzym je stejně aktivní za aerobních i anaerobních podmínek.

Využitím technologie se mění kategorizace kalu z odpadu na výrobek. Touto změnou kategorizace je možné zbylý kal dodávat do externích bioplynových stanic nebo na kompostárny a skládky, ale již ne v cenách kategorii nebezpečného odpadu, ale za ceny skládkování zeminy.

ŘEŠENÍ PRO BIOPLYNNÉ STANICE


Hlavním účelem technologie je zvýšení využitelnosti odpadů ČOV pro výrobu bioplynu za anaerobních podmínek. Enzymatická úprava zvyšuje anaerobní rozložitelnost, zvyšuje produkci bioplynu a obsah methanu v bioplynu a snižuje množství zbytkových odpadních látek.

Surovin, které lze přípravkem LIGNO KAL upravovat je velké množství a dá se říct že je použitelný na všechny používané substráty pro výrobu bioplynu : siláž, močůvka, senáž, čirok, g-faze, sirupy, melasa, oleje, odpadní biomasa ze zemědělství, odpady z pekáren kaly ČOV a další.

Jeho použitím lze dosáhnout:

  • Zvýšení výtěžnosti methanu na vnesený substrát o 20 až 40% proti konvenční technologii
  • Snížení hydraulické doby zdržení v anaerobním bioreaktoru o 10 až 20 dnů
  • Zvýšení koncentrace methanu ve vyrobeném bioplynu o 20 až 30%

KONTAKTY


LIGNOKAL Technology s.r.o.

Václavské náměstí 2132/47, Nové Město
110 00 Praha 1

Kancelář Zlín

Klabalská I 492
Zlín – Mladcová 760 01

Vedení společnosti


Josef Zajíček

Telefon: +420 731 963 944
Email: josef.zajicek@lignokaltechnology.cz

Pavel Nosek

Telefon: +420 602 712 840
Email: pavel.nosek@lignokaltechnology.cz